Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Feda brygge og småbåthavn

PLANENE FOR FEDA brygge og småbåthavn foreligger til kommunal behandling. Slik tegningene presenteres, er vi i ferd med å få frem et av regionens mest...

PLANENE FOR FEDA brygge og småbåthavn foreligger til kommunal behandling. Slik tegningene presenteres, er vi i ferd med å få frem et av regionens mest spennende områder. Tegningene og planene er nennsomme i forhold til den unike trehusbebyggelsen forøvrig på Feda, og slik sett fremstår hele Feda-område som en perle. De planene som arkitekt Ole Erzeid har utarbeidet fremstår innbydende og spennende på samme tid - og med de kommunale engasjement som har vært i forhold til utvikling av Feda, ser vi for oss spennende tider.

OMRÅDET MÅ REGULERES om, men slik vi forstår prosessen, vil det være en smal sak, fordi denne delen av Feda har vært regulert til hyttebygging. Slik sett er det mindre komplisert å få aksept for en omregulering til bolig og næring. Kvinesdal kommune har selv sittet i førersetet og gitt helt detaljerte anvisninger i forhold til hvordan området skal utvikles - og slik sett har hele prosessen vært spesiell. Så snart planen er godkjent av kommunestyret, kan man ved hjelp av de tegninger og beregninger som arkitekten har utarbeidet, sette hele prosjektet ut på anbud.

AT KOMMUNEN HAR hatt planer, visste vi. Ikke minst ble det gjort kjent for et års tid siden, da den store Scopos-debatten fant sted i Flekkefjord. Scopos er et av selskapene som nå skal etablere seg på Feda. Det nye i forhold til tidligere, er at utfyllingen blir noe mindre omfattende, først og fremst fordi bunnforholdene i Fedafjorden var vanskelige.

DET ER SVÆRT viktig for Kvinesdal kommune å ha attraktive boligtomter for salg. På Feda får kommunen kanskje de mest attraktive tomtene man kan tenke seg i hele regionen. Det betyr at utflyttede kvindøler og flekkefjæringer, og fastboende, naturligvis, kan få sjønær bolig på et ellers idyllisk sted. Med de ambisiøse målene for befolkningsøkning som politikerne i Kvinesdal har satt seg, er nettopp dette prosjektet et element som kan gjøre at målene nås.

VI FØLGER DEN videre prosessen i spenning og ser frem til det endelige resultatet. Kommunens engasjement i denne saken bør være et eksempel for andre kommuner i regionen som gjerne vil noe.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!