Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Tunnelen skal bli tett!

– Tunnelen skal bli tett!

Foto: Statens vegvesen/ MulticonsultKJØP BILDE

Anbudspapirene viser at det går med 300 tonn injeksjonsmiddel, 13000 fjellsikringsbolter og 13000 kubikkmeter sprøytebetong i Hidratunnelen.

Skrevet av:

Oppdatert:
05.03.2012 kl 16:27

Prosjektleder for Hidratunnelen Jan Helge Egeland i Statens vegvesen har ventet spent på endelig klarsignal fra Vegdirektoratet. Tirsdag fikk han grønt lys og i dag var anbudspapirene ute i markedet.

– Entreprenørene får 50 dager til å regne på anbudet frem til anbudsåpningen som nå er forskjøvet til 20. april. Det blir spennende å se hvor mange aktører som kommer med tilbud, sier Egeland til Agder.

LÅNER BOMPENGER: Vegdirektoratet aksepterte Vest-Agder fylkeskommunes vedtak om å finansiere 20 millioner kroner av sin del av kostnadsøkningen ved låneopptak gjennom bompengeselskapet for Hidratunnelen.
Forutsetningen er at Flekkefjord kommune som eier 50 prosent i bomselskapet samtykker i låneopptaket.
Videre forutsettes det at bompengeselskapet ikke belastes for dette ekstra låneopptaket, men at fylkeskommunen tilbakebetaler lånesummen med tillegg av renter og omkostninger i perioden 2016-19.

Flekkefjord formannskap vedtok i et ekstraordinært møte før helgen at kommunen ikke har noen merknader til finansieringsplanen. Dermed var alle formaliteter på plass for å sende ut anbudsdokumentene.


TUNNELEN: Tunnelen skal gå under Hidrasundet og får en lengde på 3225 meter. I tillegg til drivingen og sikring av tunnelen omfatter entreprisen anlegg av ca. 500 meter tilstøtende veger og ca. 300 meter lokalveg. Elektro- og skilt-montasje inngår i oppdraget.
I følge byggherrens overslag vil det gå med 13.000 bolter og like mange kubikkmeter sprøytebetong til fjellsikring. Til tetting av fjellet vil det gå med 300 tonn injeksjonsmiddel.
Hvordan tunnelen skal sikres mot vann og frost er ikke avgjort. Entreprenørene må gi pris på både PE-skum og tunnelduk. Vegvesenet vil velge entreprenør før man velger sikringsmetode. Blir PE-skum valgt, vil det gå med 40.000 kvm, blir det duk, går det med 60.000 kvm, i følge vareveger.no

TETTE-TEKNIKK: – Vi forventer å slippe å bruke nedfrysing som sikring, men det blir tung sikring, sier byggeleder Bjørn Ivar Nedrejord i Statens vegvesen til Agder.
– Det skal brukes en nordsjøteknikk-metode som gjør at vi sonér-borrer hele tiden. Det betyr at vi får vite kvaliteten på fjellet underveis slik at vi i tunneldrivingen kan ta hensyn til disse dataene.
Nedrejord forklarer også at sementmassen som brukes til injeksjon blir pumpet inn med høyt trykk i en vifteform over selve tunnelen slik at tunnelen blir omgitt av et skall med betongmasse. Det vanlige er å foreta en injeksjon på omlag 25 meters lengde, før det drives 4 salver på fem meter hver, før det foretas en ny injeksjon.

MYE MASSE: Over halvparten av tunnelmassen - ca. en kvart million kubikkmeter - skal brukes til utfylling for en rundkjøring på Kuneset på Hidra.

Hidratunnelen er prosjektert av Multiconsult. Den erstatter fergesambandet Kvellandstrand-Launes på fylkesveg 469 når den åpnes høsten 2014. Trafikken på sambandet har økt jevnt i dette århundret. De siste årene har årsdøgn trafikk ligget mellom 330 og 350, som tilsvarer halvparten av antall innbyggere på øya.
De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 423 millioner kroner.

STOR ØKNING: Den beregnede kostnaden for å bygge Hidratunnelen har økt fra 343 millioner til 423 millioner. Økningen på 80 millioner skyldes blant annet senking av tunnelen, forsterket omfang av fjellsikring og at tunnelhvelvingen bygges med PE-skum som vann- og frostsikring, og med sprutbetong som brannsikring.
I nærheten av anleggsområdet er det både oppdrettsanlegg og yngleplass for torsk. De kan bli påvirket av byggearbeidene. I tidligere økonomiske anslag er det ikke tatt tilstrekkelig økonomisk høyde for de tiltakene prosjektet må iverksette for å unngå skader på fisk og nærmiljø.

FINANSIERING: Finansieringsopplegget for den nye kostnadsrammen på 423 millioner kroner er at 212,8 millioner kroner hentes gjennom forskuttering av innsparte ferjetilskudd, 64,9 millioner kroner dekkes gjennom ordinære fylkeskommunale bevilgninger.
Av fylkeskommunens bevilgninger utbetales 39,4 millioner kroner i byggeperioden, mens det resterende beløpet 25,5 millioner kroner dekkes gjennom årlige avsettinger i fylkeskommunens økonomiplan i perioden 2016 til 2019. Videre inngår det i opplegget at bompenger skal finansiere 137, 8 millioner kroner av investeringen (økt fra 99 mill.) og at Flekkefjord kommune øker sitt tilskudd fra 7 mill. til 7,5 millioner kroner.

Kilde : Statens vegvesen/ vareveger.no

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!