ANNONSE

Farlig arbeid i høyden gir smekk på pungen

Usikret arbeid i høyden er et problem i byggebransjen. Hittil i år har dette kostet arbeidsgiverne 12,5 millioner i gebyrer.

ANNONSE

Arbeidstilsynet har siden 2016 hatt mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for enkelte brudd på arbeidsmiljøloven. Tilsynet slår særlig hardt ned på usikret arbeid i høyden og manglende HMS-kort.

Så langt i år er det ilagt gebyrer for 12,5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden. Oftest dreier dette seg om usikret arbeid i høyden og feil og mangler på stillas. Det høyeste gebyret var på 300.000 kroner, opplyser Arbeidstilsynet.

For brudd på HMS-kortplikten er det gitt 101 overtredelsesgebyr for i alt 1,5 millioner kroner så langt i år.

- Vi ser en effekt av reaksjonsbruken vår. Reaksjonsprosenten ved tilsyn med HMS-kortplikten har gått ned siden vi økte bruken av overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Om lag 20 prosent av vedtakene om overtredelsesgebyr blir klaget til Direktoratet for arbeidstilsynet. Men ifølge tilsynet fører klager sjelden fram, og noen ganger ender det med et enda høyere gebyr.

(©NTB)

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix

ANNONSE