Tilbake til nettavis

Bestilling av rubrikkannonser

Bestillingen gjelder for private, lag og foreninger.

Bestilling av forretningsannonser gjøres på DENNE SIDEN

Benytt skjemaet nedenfor for å bestille rubrikkannonser i vår avis, slik som møter, takk, kunngjøringer, til salgs, til leie o.l.
Gjelder bare private, lag og foreninger, ikke næringsdrivende.

NB! Sjekk våre innleveringsfrister før du setter dato for første innrykk.

Annonseavdelingen:
Telefon: 38 32 03 00
Faks: 38 32 45 60
E-post: annonse@avisenagder.no

Kontaktinformasjon
Annonse
Antall spalter
Datoer
Annet
Spamkontroll